SHA - Společnost Horolezecká Abeceda

Copyright © 2024, SHA o.s.

Žádný z textů zveřejněných na stránkách SHA nesmí být převzat bez předchozího souhlasu.
Optimalizováno
pro FF2, IE6 a IE7
Autor: Roman Kvasňa
Přihlášení do Společnosti Horolezecká abeceda:

Stát se členem Společnosti Horolezecká abeceda není v této chvíli možné. V současné době teprve probíhá formální registrace SHA jako občanského sdružení. Dokud tedy SHA nebude zaregistrována nemůže přijímat nové členy (po zaregistrování zde bude vyvěšena přihláška).

Přivítáme ovšem všechny zájemce o horolezeckou metodiku, kteří by se členy SHA chtěli stát v budoucnosti.
Máte-li tedy zájem o členství, kontaktujte Tomáše Franka prostřednictvím elektronické adresy tomas.frank@horolezeckaabeceda.cz.

Podpořte nás

Pomoci nám k naplnění našich cílů můžete celou řadu způsobů.

  • Vzhledem k tomu, že se nacházíme v procesu formálního zakládání společnosti, nelze nás v této fázi podpořit např. finančně,
  • můžete si ovšem na své stránky umístit naši ikonu, banner či textový odkaz,
  • můžete na nás v souvislosti s našimi aktivitami a servisem odkazovat,
  • můžete pro nás vyhledávat zajímavé metodické odkazy a informace na internetu, abychom jimi mohli obohatit naše rozcestníky odkazů
  • můžete se zapojit do kontroly a doplňování odkazů v rozcestníku horolezeckých průvodců,
  • můžete se zapojit do projektu Horopedie, jehož realizace je mimořádně náročná a bez řady dobrovolných spolupracovníků se rozhodně neobejde,
  • a konečně, můžete se v budoucnu stát našimi členy, a buď se podílet na některém z našich projektů, nebo přijít s projektem novým a ten realizovat.