SHA - Společnost Horolezecká Abeceda

Copyright © 2024, SHA o.s.

Žádný z textů zveřejněných na stránkách SHA nesmí být převzat bez předchozího souhlasu.
Optimalizováno
pro FF2, IE6 a IE7
Autor: Roman Kvasňa
Projekt HORSKÉ KALENDÁRIUM

Projekt Společnosti Horolezecká abeceda nazvaný Horské kalendárium je aktivitou zaměřenou na širokou veřejnost prostřednictvím zvyšování povědomí o významu, tradicích a historii českého i světového horolezectví. Projekt je tedy primárně zaměřen na historii horolezectví doma i ve světě.
Horolezectví se však nikdy nevyvíjelo samostatně, proto se vznikající kalendárium nejmenuje „horolezecké“, ale „horské“. Soustředí se tudíž nejenom na samotné horolezectví, ale i na související oblasti, např. geografická výročí, události v oblasti ochrany přírody a krajiny, vybrané osobnosti nejenom z horolezeckých kruhů, ale i z oblasti přírodních věd, polárního výzkumu, či historii spolků působících v horách, nebo organizací vysloveně sportovních, od nejstarších po zcela moderní. Těžištěm však pochopitelně zůstává historie horolezecká, se zvláštním zřetelem k horolezectví českému (potažmo československému).

Projekt HORSKÉ KALENDÁRIUM je poměrně široký. Samotné kalendárium, tedy vybraná horská „výročí na každý den“ bude aplikací na stránkách HOROPEDIE. Zároveň pak na stránkách www.horopedie.cz, www.horolezeckaabeceda.cz a dalších vybraných stránkách spolupracujících se SHA budou k některým výročím či osobnostem zpracovány články přesahující běžný rámec denního soupisu historických událostí.
Články již nyní připravené v rámci projektu Horské kalendárium jsou k dispozici k nahlédnutí na následujících odkazech:
VÝROČÍ
OSOBNOSTI