67 VÝROČÍ: 10. 8. 1873 byl v Tatrách založen Karpategylet Evkönyve - Horolezecká abeceda: vzdělávání, bezpečnost, metodika, učebnice, skripta, informace, kurzy
Horolezecká abeceda - ilustrace

VÝROČÍ: 10. 8. 1873 byl v Tatrách založen Karpategylet Evkönyve


VÝROČÍ: 10. 8. 1873 byl v Tatrách založen Karpategylet Evkönyve 10.08.2023 První turistickou organizací ve Vysokých Tatrách byl maďarský "karpatský spolek" Magyarországi Karpategylet Evkönyve (resp. Magyar Karpategyesület Evkönyve či Magyarországi Kárpáttegyesület - MKE). Cílem spolku byl rozvoj turistiky, alpinismu a lyžařství na území Vysokých Tater, ale i organizace průvodcovské a záchranné služby v horách. MKE za dobu své existence položil kvalitní základy pro organizovanou turistku a horolezectví v Tatrách.

Odznak MKE
Odznak MKE

Odznak MSE
Odznak MSE

Odznak MTE, alpinistického spolku působícího v Tatrách
Odznak MTE, alpinistického spolku působícího v Tatrách

Vznik první turistické organizace ve Vysokých Tatrách byl spojen zejména s působením spišské inteligence, a do jisté míry se jednalo i o reakci na aktivity polských alpinistů, které v té době v Tatrách neměly žádnou konkurenci (byť Polskie Towarzystvo Tatrzańskie vzniklo až o rok později, v roce 1874). U zrodu MKE stáli pedagogové levočského a kežmarského gymnásia František Dénes (známý svými tatranskými výstupy včetně zimních) a Samuel Roth (první předseda spolku), lékař z Bánské Štiavnice Ödön (Edmund) Téry či lékař ze Smokovce Mikuláš Szontágh. MKE byl slavnostně založen 10. srpna 1873 ve Starém Smokovci, přestože fakticky působil již od května téhož roku.
Spolek, který v době své vrcholné slávy měl šestadvacet sekcí, vybudoval řadu turistických cest, chat ale v roce 1883 položil i základy Muzea Vysokých Tater. V tatranské oblasti vyvíjel aktivity vedoucí k počátkům cílevědomé ochrany přírody, a definoval zde základy trvale udržitelného turistického ruchu. Od roku 1874 spolek vydával ročenku, která byla cenným zdrojem horských a horolezeckých informací. Publikační činnost byla pochopitelně širší, spolek vydával rovněž příručky, průvodce a mapy. Nezanedbatelným směrem působnosti byl i přírodovědný výzkum zaměřený převážně na Vysoké Tatry, kterému se MKE věnoval na poměrně vysoké úrovni. Mezi nejznámější a nejprogresivnější představitele MKE patřili Edmund Téry a předseda slezské sekce sídlící ve Vřeclavi (vybudovala např. Sliezský dom), August Otta. Sídlo MKE bylo zpočátku v Kežmarku, po vzniku Karpatského muzea v Popradu přesídlil spolek do jeho nově otevřené budovy, a po jistou dobu bylo sídlo rovněž v Levoči a Spišské Nové Vsi.
Po smrti prvního předsedy Rotha se v roce 1891 vyměnilo vedení, a bohužel v rámci spolku převládla maďarská státní politika, a MKE přestal plnit svůj nejpůvodnější účel. Ze spolku postupně museli odejít slovenští horští vůdci, z centra byl zřetelný tlak na rozpuštění sekce v Liptovském Sv. Mikuláši a kromě Maďarů ve spolku zůstali prakticky pouze Spišští Němci. V tomtéž roce v reakci na změny ve vedení MKE požadovaly některé sekce větší autonomii, avšak záhy se zcela osamostatnily. Mimo jiné se jednalo o vysloveně alpinistické odbory MKE (např. Mygyar turista egyesület MTE a Budapesti egyetemi turista egyesület BETE), zaměřené převážně na horolezectví ve Vysokých Tatrách.
Odstředivé tendence spolek pociťoval až do rozpadu rakousko-uherského státního celku v roce 1918, kdy se v jejich důsledku a v důsledku geopolitických změn zcela rozpadl i MKE. Za jeho nástupce se ve dvacátých letech na Slovensku vyhlásil převážně německý Karpatenverein, který se koncem třicátých let dostal do vlivu spišskoněmeckých nacionalistických organizací a zanikl po skončení druhé světové války v roce 1945.

Zajímavá je současnost MKE, který byl v Maďarsku v roce 1992 obnoven jako turistický spolek. Podobně jako většina současných maďarských „karpatských spolků“ se však profiluje převážně působností v oblasti ochrany přírody.
-tof-

Repro a foto: archiv www.horolezeckaabeceda.cz

Tento článek připravený v rámci projektu Horské kalendárium byl poprvé publikován v r. 2009.


Zpět na hlavní stranu

Newsletter

Chcete-li dostávat informace o novinkách na tomto serveru, zadejte prosím Váš email.

Reklama

Nakladatelství Epocha s.r.o.

Nakladatelství Epocha
nabízí ze své produkce:

Reinhold Messner
GOBI
poušť ve mně

Cena při nákupu přes
e-shop je 269 Kč.
Informace a možnost
zakoupení zde

Inzerenti a partneři

Petzl

TENDON - horolezecká a statická lana a příslušenství

Penzion U Skalního potoka

Horyinfo

Specialista na knihy o horách

horoLEZECKÉ průvodce.cz

Sportovní škola BEN

HOROKUPECTVÍ - Knihy a ostatní o horách a lezení

Karavanseráj: libanonská a indická restaurace

Vertical Sport

Krásy Slovenska Online

ČSOP

Přípluv

HedvábnáStezka.cz: chytřejší než velbloud

FelsenWelt

Občanské sdružení Surya

Nadační fond Inka

Himálajské centrum v Praze

BRDY

BRDY.org

Mountain Wilderness

Ekolist.cz

Copyright © 2007-2024

Všechna práva vyhrazena
Tomáš Frank & SHA
Design: K.Karasz & R.Kvasňa
HTML,CSS,PHP: Roman Kvasňa
Optimalizováno pro IE7+8 a FF2+3 rozlišení 1024x768 a vyšší

Krásné hory