224 Romantici na toulkách; aneb krajinou skal trochu jinak - Horolezecká abeceda: vzdělávání, bezpečnost, metodika, učebnice, skripta, informace, kurzy
Horolezecká abeceda - ilustrace

Romantici na toulkách; aneb krajinou skal trochu jinak


Romantici na toulkách; aneb krajinou skal trochu jinak07.08.2010 Odvěká touha po poznání někdy přinutí člověka alespoň se pokusit podívat na důvěrně známou krajinu očima někoho jiného. Vidět svůj oblíbený horolezecký terén ve zcela odlišných souvislostech. Není to vždy jednoduché – ale zkuste to! Projít se „svým“ krajem po boku archeologa, historika, biologa, ekologa či estetika. A ještě lépe, vezměte si je na výlet všechny najednou a nechte se unášet jejich vyprávěním, okouzlit diskusí hodnotící krajinu z opravdu netušeného úhlu, a pohádejte se o ten svůj pohled!

NA MÍSTĚ PŘEDMLUVY:
Toto je povídání o putování (nejenom s Buvolem) po Dubském i po Českém Švýcarsku, provázeném četnými romantickými výhledy. Tu na České Středohoří, onde třeba na Žitavské hory. Vždy však s duší otevřenou a myslí připravenou novým zážitkům, anebo pohledu, na který jsme možná nebyli uvyklí. Rád bych věřil tomu, že nás tato setkání s přírodními i kulturními hodnotami, ale i lidmi obohatila všechny. Nejenom o zážitky, či možnost přiučit se něčemu novému, a snad i netušenému.
Vezměte, prosím, tento pokus o stručnou fotoreportáž třeba jako osobní zápisníček jednoho účastníka výletu. Věřím, že potěší i ty, kteří se s námi na exkurzi nedostali. Podotýkám pak, že společnost „muzejniček“, muzeologů, a řady pedagogů, či spíše povětšinou pedagožek naštěstí ředila ctěnou akademickou společnost, a výletu dodávala v některých okamžicích rozměr bezmála lidský. Díky jim.


DEN PRVNÍ:
Pro všechny případy; suchý výčet faktů/čili výtah z denního programu: Odjezd z Prahy, Práce v terénu: zámek Stránov - záchrana zdevastované památky (kastelán Petr Chaloupka a majitel zámku Jaromír Šimonek, potomek baronského rodu, který vlastní Stránov, Lobeč a Housku), hrad Bezděz – metody rekonstrukce památek (památkář Petr Štoncner), Bezděz a Doksy – přednášky „Paměť místa“ (Kateřina Charvátová) a „Ruiny a hory“ - okem estetika (Karel Stibral).

Zámek Stránov:

Letni_skola


Hrad Bezděz:
Letni_skola

Letni_skola


Romantická kulisa pro estetikovu přednášku:
Letni_skola


První hospoda:
Letni_skola


Druhá hospoda:
Letni_skola


Třetí hospoda:
Letni_skola


Co se musí zažít!

Letni_skola

Stránov


Letni_skola

Bezděz


Letni_skola

…i hospodaDEN DRUHÝ:
Dopoledne: didaktika I. – „konstruktivismus a kritické myšlení“, a dílna (Hana Havlůjová, Radka Lomičková, Kateřina Telnarová), Přednáška „Historické mapy“ a instruktáž – práce s mapovými prameny v terénu (Dušan Foltýn), Archeologie oblasti – výsledky spolupráce archeologie a archeobotaniky, instruktáž pro práci v terénu (Petr Meduna, Jiří Sádlo), ale také konzultace školních projektů (Kateřina Charvátová, František Parkan, Jana Lešnerová Kateřina Telnarová a Milada Rybářová), prohlídka pozůstatků historické obce Kuřívody, práce s historickou mapou, beseda „Osudy volyňských Čechů“ (Anatolij Volf) ve spolupráci s Místním centrem pro setkávání v Ralsku, botanická exkurze na bývalé volenské letiště Hradčany, archeobotanika v praxi, biologie, ekologie a ochrana přírody v oblasti Břehyně.

Ranní přednášky:
Letni_skola

Letni_skola

Letni_skola


Kostek sv. Havla v Kuřívodech:
Letni_skola


Interiér kuřívodského kostela:
Letni_skola


Skleněné kostelní vitráže:
Letni_skola


Tvrz v Kuřívodech:
Letni_skola

Letni_skola


Beseda a přednáška s volyňskými Čechy o volyňských Češích:
Letni_skola


Letiště Hradčany:
Letni_skola


V terénu…:
Letni_skola


Mokřady u Břehyně:
Letni_skola


Co se musí zažít!
Letni_skola

Jirka Sádlo při výkladu


Letni_skola

večer po náročném dni


Co už se nestihlo:
Letni_skola

důstojnických ubikací se postupně zmocňuje les


Letni_skola

Mimoň


Letni_skola

farní kostel sv. Petra a Pavla v MimoniDEN TŘETÍ:
Dopoledne: didaktika II. – badatelské projekty (František Tichý, M. Matura a H. Havlujová), konzultace školních projektů, přednáška „Romantik v přírodě“ (Karel Stibral) a práce v terénu: archeologie, archeobotanika – zaniklá sklářská osada Strassdorf (Petr Meduna, Jiří Sádlo) Příklady přírodovědných školních projektů (Tichý, Matura), Hradčanské stěny (Kummergebirge) geologie, geobotanika, počátky objevování skal „Dubského Švýcarska“ (Sádlo, Frank), archeologická lokalita – zaniklé barokní opevnění v terénu (Meduna, Sádlo).

Ranní dávka pedagogiky zmírněná „příklady dobré praxe“:
Letni_skola


Archeolog a jeho střepy:
Letni_skola


Vyhodnocení práce v terénu – povrchový sběr, sklárna a obytná stavení v zaniklé obci Strassdorf:
Letni_skola


Biologové v terénu:
Letni_skola


Vyhodnocení práce v terénu – dendro:
Letni_skola


Vyhodnocení práce v terénu – eko, bio:
Letni_skola


Kummergebirge:
Letni_skola

Letni_skola


Letni_skola

Kummergebirge – geomorfologie

Letni_skola

Kummergebirge – trampský kempCo už se nestihlo:
Letni_skola

Letni_skola

Letni_skola

infocentrum Vojenských lesů v Hradčanech s výstavou „lesní pedagogika“

Letni_skola

…a vycpaným jezevcem

Letni_skola

trochu jiná kultura

Letni_skola

ani technické dílo „průrvu“ břehyňského rybníkaDEN ČTVRTÝ:
Ve znamení přejezdu z Dubského do Českého Švýcarska: Zahrádky – technická památka Novozámecký rybník a jeho „průrva“, dílo člověka ale i lokalita významná z hlediska ochrany přírody, Zámek Zahrádky, Zámek Zákupy – paměť místa: vzpomínka na vyvzdorovanou svatbu pana Ferdinanda a panny Žofie, Kapucínský klášter v Zákupech – komponovaná barokní krajina ca objekt ve stavu pokročilé devastace, Svitava - Velenice – Pustý kostel a vodní i důlní díla (nenápadný industriál v krajině), náhon brusírny zrcadel, Lindava – sklárna Ajeto, Panská Skála u Kamenického Šenova (geologie, využití bazaltu včera a dnes, historie ochrany přírody nejenom v této lokalitě).

Výklad – technické památky obecně, novozámecka „průrva“ zejména:
Letni_skola


Novozámecká průrva:
Letni_skola


Zámek Zahrádky:
Letni_skola

Letni_skola


Zámek Zákupy:
Letni_skola


Zákupy:
Letni_skola


Klášter Zákupy:
Letni_skola

Letni_skola

Letni_skola

Letni_skola

Letni_skola


Výklad v klášteře:
Letni_skola

Letni_skola


Další industriál:
Letni_skola


V podzemí:
Letni_skola


Sklárna AJETO – příklad nového využití industriálního objektu z 19. stol.
Letni_skola

Letni_skola


Panská skála u Kamenického Šenova – nejstarší geologická rezervace (přírodní památka) u nás:
Letni_skola

Letni_skola

Letni_skola

Letni_skola

Letni_skola


Výklad – geologie a dějiny ochrany přírody:
Letni_skola


Výklad – industriál:
Letni_skola


Co se musí zažít!
Letni_skola

Letni_skola

Letni_skola

Svatba v zámecké kapli na Zákupech


Co už se nestihlo:
Letni_skola

Lindava

Letni_skola

u lindavské fary

Letni_skola

více podzemí (paní profesorka v doprovodu hravé teoložky osobně kontroluje boční šachty)

Letni_skola

„průrva“ Ploučnice

Letni_skola

bučiny u Děvína

Letni_skola

hrad DěvínDEN PÁTÝ:
Vypečená ranní „zážitková pedagogika“ (Lenka Mrázková, Hanka Havlujová a další…), Vybrané naučné stezky, Kyjovské údolí, výlet nevidomých, výstupy pro odvážné, zrakové i hmatové vjemy – vidět a cítit…Práce v terénu: architektura a lidové památky v oblasti (Jiří Woitsch), industriální objekty, sakrální památky, přednášky a diskuse (Kulturní dědictví sudetských Němců – Václav Houfek a Odpovědnost za udržitelný rozvoj se zástupci Czech Coal a.s. a České Švýcarsko o.p.s.pod taktovkou Dušana Foltýna), výstavy v Domě Českého Švýcarska a hlavně hluboké kulturně estetické i kulinářské (a další) zážitky z restaurace v Doubici (na své si přišel etnolog i psycholog, o pedagogovi nemluvě), kterou ocenili zejména přítomní muzeologové.

Čtvrtá ranní – vyrážíme do terénu:
Letni_skola


Kulturně-historický výklad nad Kyjovským údolím:
Letni_skola


Kyjovské údolí shora:
Letni_skola


Dolní Chřibská – výklad etnologa:
Letni_skola


Dolní Chřibská – podstávková stavení (Umgebinde) a prvky tradiční architektury:
Letni_skola

Letni_skola

Letni_skola

Letni_skola

Letni_skola

Letni_skola

Letni_skola


Vstupní portál měšťanského domu v Krásné Lípě:
Letni_skola


U kostela sv. Marie Magdaleny v Krásné Lípě:
Letni_skola

Letni_skola

Letni_skola

Letni_skola


Přednáška „Kulturní dědictví sudetských Němců“:
Letni_skola


Výstava „Zmizelé Sudety“:
Letni_skola


Plátno romantického malíře v romantické krajině:
Letni_skola


Hospoda v Doubici:
Letni_skolaDEN ŠESTÝ:
Dopolední přednášky a dílny pod taktovkou Hanky a lektorů České Švýcarsko o.p.s. (didaktika…autentické a komunitní, financování projektů, příprava a vlastní tvorba naučné stezky v teorii i praxi, atd.). Práce v terénu: Šluknovský výběžek; přesunem za hranici lužického zlomu a rozvodí Labe/Odra máme možnost poznat další charakteristickou oblast… Exkurze se soustředí na industriální a sakrální památky (dochovaný větrný mlýn Světlík, klášter a Loreta v Rumburku, štola sv. Jana Evangelisty a žulová Křížová hora s kaplí Povýšení sv. Kříže a Křížovou cestou v Jiřetíně p. Jedlovou), aby zcela stylově skončila na hradě evaluací (Tolštejn).

Větrný mlýn Světlík:
Letni_skola


Výklad – industriál:
Letni_skola


Štola sv. Jana Evangelisty v Jiřetíně p. Jedlovou:
Letni_skola

Letni_skola


Rokokové výklenkové kaple Křížové cesty na Křížovou horu:
Letni_skola


Hrad Tolštejn:
Letni_skola


Co se musí zažít!
Letni_skola

stínové divadlo na náměstí v Krásné Lípě


Letni_skola

poslední večer – v hospodě s BuvolemDEN SEDMÝ:
Odjezdový den, což ovšem neznamená, že bychom neutpěli výklad (k hradům, zámkům, klášterům, industriálu, ochraně přírody i geografii a geologii Českého Středohoří) – ovšem jako správní turisté si jej vychutnáváme cestou v autobuse. Následuje však terénní exkurze. Zastávka Úštěk, vystupovat! Na programu máme židovské památky, něco gotiky, prohlídka památkáři vymazleného náměstí, a barokní dominanta krajiny. První bod programu: „gotické dvojče v Úštěku, těsně následovaná rekonstruovanou synagogou a židovskou školou, abychom vzápětí přejeli ke Kalvárii na Ostrém.

Tzv. „gotické dvojče“ – Úštěk:
Letni_skola


A tentýž objekt před několika lety:
Letni_skola


Detaily rekonstrukce:
Letni_skola


Synagoga Úštěk:
Letni_skola


Kalvárie Ostré:
Letni_skola


Co se musí zažít!
Letni_skola

s Buvolem v restauraci – Skalka u Blíževedel na „Rowerkách“


Co už se nestihlo:
Letni_skola

Letni_skola

Helfenburg bei Auscha


Letni_skola

alespoň jeden podobný pohled, jako se nám otevřel od silnice
Cesta Dubským a Českým Švýcarskem končí. Nyní se tedy sluší poděkovat alespoň některým z těch, kteří nás na cestách slovem a často i obrazem provázeli, a dělili se s námi o své cenné zkušenosti a znalosti. Jmenovitě tedy alespoň: Tomáš Hlaváček, ze Společnosti pro obnovu památek Úštěcka, Petr Meduna, archeolog z Archeologického ústavu AV ČR, specialistka na industriál a technické památky Radka Schmelzová, Václav Houfek, historik Městského muzea Ústí n. L., Jiří Woitsch z Etnologického ústavu AV ČR, Karel Stibral, estetik z FSS MU Brno, archeobotanik Jiří Sádlo, pedagog František Tichý, kasteláni, kteří nám umožnili nahlédnout za zavřené dveře mnohých objektů - zejména pak Petr Chaloupka, památkář Petr Štoncner, či pamětník Anatolij Volf. Poděkování patří i všem pracovníkům projektu „Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit“, ale hlavně účastníkům Letní školy, kteří to s námi tak dlouho vydrželi.

Letni_skola

Tváře krajiny i lidí kteří ji osidlují jsou různé. Viděli jsme na své cestě krajinu zádumčivě romantickou i divokou. Krajinu těžce zkoušenou, i takovou, která svojí krásou láká k poklidnému odpočinku. Ne vždy nás hřálo slunce a ne vždy zanechávala lidská stopa v krajině povznášející pocit. Dubsko, někdy též označované za „Máchův kraj“ či Roverky, i oblast Labských pískovců však v každém případě patří k těm krajinám, které v duši zanechají stopy. Děkujeme, že jste hledali s námi.

ZÁVĚREM:
Byť to snad i z výše uvedeného textu a přiložených fotografií není zcela patrné, sluší se závěrem dodat, že se jednalo o vzdělávací akci. Zcela konkrétně o Letní školu, která tvořila závěr úvodního bloku vzdělávacího cyklu projektu „Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit“, který ve spolupráci mj. s Národním Muzeem v Praze, Centrem medievistických studií FÚ AV ČR, Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, a zejména pracovníky Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK Praha realizuje Brontosauři ekocentrum – BEZK.
Stránky projektu najdete zde:
Historickededictvi.com


Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0083 Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit byl podpořen ke dni 1. listopadu 2009 v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci priority 7.1 Počáteční vzdělávání a v rámci oblasti podpory 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání z fondů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.

projektova pohlednice a logolink_ESF_OP_investice do rozvoje vzděláváníkExterní odkazy:
1. další články o Letní škole našeho projektu se připravují pro stránky:
www.historickededictvi.com
www.historickededictvi.cz
www.klastery.cz
www.ekolist.cz
2. o cestování Buvola se více dozvíte na stránce Uměleckoprůmyslového musea na Facebooku:
Cesta Buvola kolem Česka
3. studijní materiály jsou postupně zveřejňovány na stránkách:
www.historickededictvi.com

Fotogalerie Barbory Svátkové – Muzeum města Brna


Omluvte, prosím, nevysokou kvalitu obrazového materiálu na jehož úpravu a výběr nezbýval čas, a vězte, že text neprošel jazykovou redakcí. Díky za pochopení

Text a foto: Tomáš Frank; tomas.frank@horolezeckaabeceda.cz (s výjimkou svatebních fotografií, které z celkem pochopitelných důvodů nemohl pořídit – jejich autorkou je Alena Najbertová z Muzea města Brna, které tímto děkujeme)


Zpět na hlavní stranu

Newsletter

Chcete-li dostávat informace o novinkách na tomto serveru, zadejte prosím Váš email.

Reklama

Nakladatelství Epocha s.r.o.

Nakladatelství Epocha
nabízí ze své produkce:

Reinhold Messner
GOBI
poušť ve mně

Cena při nákupu přes
e-shop je 269 Kč.
Informace a možnost
zakoupení zde

Inzerenti a partneři

Petzl

TENDON - horolezecká a statická lana a příslušenství

Penzion U Skalního potoka

Horyinfo

Specialista na knihy o horách

horoLEZECKÉ průvodce.cz

Sportovní škola BEN

HOROKUPECTVÍ - Knihy a ostatní o horách a lezení

Karavanseráj: libanonská a indická restaurace

Vertical Sport

Krásy Slovenska Online

ČSOP

Přípluv

HedvábnáStezka.cz: chytřejší než velbloud

FelsenWelt

Občanské sdružení Surya

Nadační fond Inka

Himálajské centrum v Praze

BRDY

BRDY.org

Mountain Wilderness

Ekolist.cz

Copyright © 2007-2024

Všechna práva vyhrazena
Tomáš Frank & SHA
Design: K.Karasz & R.Kvasňa
HTML,CSS,PHP: Roman Kvasňa
Optimalizováno pro IE7+8 a FF2+3 rozlišení 1024x768 a vyšší

Krásné hory