222 Moravský kras známý i neznámý - Horolezecká abeceda: vzdělávání, bezpečnost, metodika, učebnice, skripta, informace, kurzy
Horolezecká abeceda - ilustrace

Moravský kras známý i neznámý


Moravský kras známý i neznámý22.06.2010 Moravské zemské muzeum připravilo pro letošní rok výstavu pod jménem Moravský kras známý i neznámý, která seznamuje s historií objevování a zpřístupňování krasového podzemí. Samostatná kapitola se zaměřuje na živou přírodu této oblasti - faunu i flóru. Zvláštní pozornost je věnována místům, která nejsou návštěvníkům přístupná, ale která hrála významnou roli v historii pravěkého osídlení, jako např. jeskyně Býčí skála nebo Kůlna. Výstava situovaná do prostor Dietrichsteinského paláce potrvá až do února příštího roku.

Tématem výstavy je Moravský kras jako nejvýznamnější krasová oblast České republiky, ale také jako krajina, jejíž geologický a geomorfologický vývoj, unikáty živé přírody, četné archeologické, paleontologické, kulturní a historické památky poutají už téměř dvě století pozornost odborníků různých vědních oborů.
Výstava připomene i významné osobnosti vědy a badatele, jejichž profesionální dráha byla těsně spjata s Moravským zemským muzeem. Současně zdůrazní veřejnosti i fakt, že součástí kmenového sbírkového fondu MZM jsou vedle kolekcí různě starých sedimentů, vzorků hornin, minerálů a nálezů zkamenělin dříve žijících rostlin a živočichů, také zejména archeologické a osteologické doklady ze známých lokalit, jako Kůlny, Pekárny či Býčí skály.
Zatímco první část výstavy je věnována zejména přírodě a přírodním poměrům Moravského krasu, v její druhé části jsou soustředěny doklady a informace o vývoji a podobě historicky proměnlivých vztahů mezi člověkem a jeskyní. Věnuje se tedy osídlení Moravského krasu od paleolitu po současnost. Závěr výstavy pak tvoří počátky odborného výzkumu jeskynního prostředí od Wankela přes Absolona až po současné badatele – dokumentuje tak činnost odborných institucí Správy jeskyní ČR a České speleologické společnosti, ale i vývoj ochrany přírody v této mimořádně cenné oblasti.

Touto výstavou Moravské zemské muzeum (MZM) pouze rozvíjí svoji činnost, která je speleologům a milovníkům Moravského krasu dobře známá. Vždyť je to právě MZM, druhá největší a zároveň druhá nejstarší muzejní instituce v ČR (MZM bylo založeno v červenci roku 1817 císařským dekretem Františka I.), která ve svých stálých expozicích přibližuje nejenom historii a prehistorii Moravy (expozice „Zaniklý život na Moravě“, „Pravěk Moravy“, „Velká Morava“ a „Morava ve středověku“), ale i přírodní poměry – např. ve své stálé expozici „Svět nerostů“ která ve třech navazujících celcích seznamuje návštěvníka s nerosty a horninami s důrazem na mineralogicko-petrografické poměry Moravy a Slezska. Ne nepodstatnou činností MZM je rovněž péče o odkaz, sbírky, ale zejména „Památník Prof. Karla Absolona“. Ten totiž patří k dalším stálým expozicím MZM, a přibližuje život a dílo legendárního krasového badatele Karla Absolona (1877-1960), významného archeologa, geografa a speleologa, dlouholetého pracovníka Moravského zemského muzea a profesora Karlovy univerzity v Praze.
-tof-

Externí odkaz: Moravské zemské muzeum


Zpět na hlavní stranu

Newsletter

Chcete-li dostávat informace o novinkách na tomto serveru, zadejte prosím Váš email.

Reklama

Nakladatelství Epocha s.r.o.

Nakladatelství Epocha
nabízí ze své produkce:

Reinhold Messner
GOBI
poušť ve mně

Cena při nákupu přes
e-shop je 269 Kč.
Informace a možnost
zakoupení zde

Inzerenti a partneři

Petzl

TENDON - horolezecká a statická lana a příslušenství

Penzion U Skalního potoka

Horyinfo

Specialista na knihy o horách

horoLEZECKÉ průvodce.cz

Sportovní škola BEN

HOROKUPECTVÍ - Knihy a ostatní o horách a lezení

Karavanseráj: libanonská a indická restaurace

Vertical Sport

Krásy Slovenska Online

ČSOP

Přípluv

HedvábnáStezka.cz: chytřejší než velbloud

FelsenWelt

Občanské sdružení Surya

Nadační fond Inka

Himálajské centrum v Praze

BRDY

BRDY.org

Mountain Wilderness

Ekolist.cz

Copyright © 2007-2024

Všechna práva vyhrazena
Tomáš Frank & SHA
Design: K.Karasz & R.Kvasňa
HTML,CSS,PHP: Roman Kvasňa
Optimalizováno pro IE7+8 a FF2+3 rozlišení 1024x768 a vyšší

Krásné hory